Kontakt rådgiver

Richard Jakobsen

Adm. dir.
Send mail
tlf: 975 12 788

Lars Brustad

Driftsdirektør
Send mail
tlf: 922 64 645

Stein Bjercke

Løsningsarkitekt/KAM
Send mail
tlf: 481 41 433

Torbjørn Ulgenes

Markedsjef/Senior rådgiver/KAM
Send mail
tlf: 915 62 488

Bruk iOS-klienter direkte inn i dagens Windowsmiljø

Serit Appleintegrasjon gjør forskjellen mellom bruk av OSX- og Windowsklienter minimal og sørger for at bedriftens moderne IT-miljø blir enklere å håndtere.

Et IT-miljø som både støtter OSX og Windows

Apple og OSX er store i det private markedet i Norge, og vi ser at stadig flere ønsker å benytte denne teknologien i bedriftsmarkedet. Fra homogene Windows-miljøer dreier løsningene seg i en mer fleksibel retning, hvor behovet er å få kontroll også over OSX-klienten.

Serit Apple-integrasjon integrerer OSX-klientene i et eksisterende Windows-miljø. Dette fører til at tjenester som allerede er på plass i dagens Windows-miljø, også kan benyttes på OSX-klientene.

Applikasjoner blir ofte sendt ut automatisk til klientene i store Windows-miljøer. Det er ingenting i veien for at dette også kan gjøres til OSX-klienter. Det samme gjelder for oppsett av nye klienter.

Tilgang til samme tjenester for OSX og Windows:

- Fildeling
- Tilgang til hjemmeområdet
- Felles brukeradministrasjon (AD)
- Automatisk oppsett av printere

Kontakt oss i dag for en demonstrasjon.