Kontakt rådgiver

Richard Jakobsen

Adm. dir.
Send mail
tlf: 975 12 788

Lars Brustad

Driftsdirektør
Send mail
tlf: 922 64 645

Stein Bjercke

Løsningsarkitekt/KAM
Send mail
tlf: 481 41 433

Torbjørn Ulgenes

Markedsjef/Senior rådgiver/KAM
Send mail
tlf: 915 62 488

Sunnhetsjekk av strømforsyningen til IT-installasjoner og serverrom

7 av 10 bedrifter mangler i dag riktig strømbeskyttelse av IT-installasjonene sine. Ved å gjennomføre en Serit Power Check, vil du få en beskrivelse av din bedrifts nå-situasjon og råd om eventuelle forbedringer.

Forsyningsbeskyttelsen er ofte et oversett element i IT-strukturen. Forhøyet risiko for strømbrudd og forstyrrelser i den daglige driften kan bli resultatet. Med Serit Power Check kan vi avdekke eventuelle mangler og gi gode råd om utbedring.

Fysisk sårbarhetsanalyse

Analysen vurderer ulike faktorer, som for eksempel:
- Hva skjer hvis strømforsyningen svikter?
- Hvor lang nedetid på strøm er akseptabel før det går ut over produktivitet i bedriften?
- Hvordan vil forstyrrelser i strømnettet, som for eksempel lynnedslag, påvirke bedriftens IT-installasjon?

Andre momenter i undersøkelsen

- Mulige og nødvendige tiltak for eventuelt å utvide kapasitet i strømtilførsel
- Behov for rutiner i forbindelse med test, overvåkning og kontrollert nedkjøring av servere
- Rapport med konklusjon og anbefalinger