Kontakt rådgiver

Richard Jakobsen

Adm. dir.
Send mail
tlf: 975 12 788

Lars Brustad

Driftsdirektør
Send mail
tlf: 922 64 645

Stein Bjercke

Løsningsarkitekt/KAM
Send mail
tlf: 481 41 433

Torbjørn Ulgenes

Markedsjef/Senior rådgiver/KAM
Send mail
tlf: 915 62 488

Markedsledende løsning for backup i skyen

Har du sikret dine data? Har bedriften en plan B, om alle data skulle bli borte?

Serit Remote Backup er en markedsledende backup-lagring i skyen. Løsningen har fordelene fra den manuelle tapearkiveringen, ved at du kan ha noe data lagret lokalt for hurtig restore. I tillegg får du en kopi av data utenfor bedriftens lokaler. Systemet tilfredsstiller de strengeste internasjonale sikkerhetskrav.

Backup av alle maskiner

Med Serit Remote Backup betaler du kun for benyttet lagringsplass. Bedriften kan ta backup av alle maskiner, og det er ingen lisensomkostninger.

Fjernarkivering i kryptert form

Serit Remote Backup etterkommer alle norske, amerikanske og europeiske forskrifter/krav for å foreta fjernarkivering i kryptert form.

Internasjonale sikkerhetskrav

Serit Remote Backup tilfredsstiller de strengeste internasjonale krav, for eksempel fra U.S. Securities and Exchange Commission(SEC).

Kompatibilitet

Remote Backup understøtter de fleste operativsystemer og applikasjoner, inkludert den nyeste versjonen av Microsoft Windows, både klient og server versjoner, Exchange, SQLServer, Sharepoint, Hyper-V m.fl.