Kontakt rådgiver

Richard Jakobsen

Adm. dir.
Send mail
tlf: 975 12 788

Lars Brustad

Driftsdirektør
Send mail
tlf: 922 64 645

Stein Bjercke

Løsningsarkitekt/KAM
Send mail
tlf: 481 41 433

Erik Marthinsen

Fagansvarlig
Send mail
tlf: 479 13 76142

Layer2 Cloud Connect

Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus 

Aktiverer du "Microsoft Shared Computer Activation (SCA)" modus i Office 365 vil det gi deg flere valgmuligheter og høyere grad av fleksibilitet. 

Flere Office 365 ProPlus-brukere kan da dele den samme maskinvaren i følgende tre scenarier:  

• Kunder med dedikert løsning i eget datasenter
• Datasentertjenester fra Serit Skagerak sine datasentre
• Windows Azure miljø  


Fordeler med "Shared Computer Activation" for Office 365 ProPlus
Den viktigste fordelen av SCA for Office 365 ProPlus er at det gir deg som kunde valgmuligheter og fleksibilitet. SCA tillater deg å bruke eksisterende Office 365 ProPlus-lisenser også for en privat skybasert infrastruktur slik som Serit Privat sky.


Du kan velge om du vil bruke lisensene på dine egne servere eller på servere i et delt miljø hos Serit Skagerak.  Ved å la Serit Skagerak bruke dine eksisterende Office 365 ProPlus-lisenser får du derved en redusert infrastrukturkost. Vi i Serit er en godkjent leverandør av SCA for Office 365 ProPlus, slik at vi kan distribuere kvalifiserte Office 365 ProPlus-lisenser til den skyløsning du måtte foretrekke!


Hvilken Office-versjoner støtter "Shared Computer Activation"? 
Shared Computer Activation modus fungerer med enterprise-versjoner av Office 365 (ProPlus, E3 og E5).