Kontakt rådgiver

Richard Jakobsen

Adm. dir.
Send mail
tlf: 975 12 788

Lars Brustad

Driftsdirektør
Send mail
tlf: 922 64 645

Stein Bjercke

Løsningsarkitekt/KAM
Send mail
tlf: 481 41 433

Torbjørn Ulgenes

Markedsjef/Senior rådgiver/KAM
Send mail
tlf: 915 62 488

Skytjenester

Enkel og trygg samhandling med skytjenester

Serit utvikler skreddersydde sky- og samhandlingsløsninger for bedrifter og offentlige virksomheter over hele landet.

Stadig flere medarbeidere jobber mobilt, med bruk av eget datautstyr. Dette setter IT-avdelinger under press for å sikre utstyr og data. Behovet for å utveksle data og dokumenter med kunder og samarbeidspartnere kan være med på å øke kaoset ytterligere. 

Serits sky- og samhandlingstjenester har som mål å forenkle IT-hverdagen til din.  Våre løsninger knytter sammen de  ansatte og gir dem muligheten til å jobbe mer produktivt og fleksibelt.  Ved å redusere unødvendig arbeid og kostnader, frigjøres verdifull tid, og de ansatte kan fokusere på det som er viktig for bedriften.